Thor Shipping & Transport AB ny ägare till Navilog Transport AB

Thor Shipping, som levererar transportlösningar via sjö och land från Mälardalen/Stockholm har förvärvat Navilog Transport AB  för att bättre kunna möta framtidens krav och möjligheter inom transporter och logistik. Tillsammans kommer bolagen att erbjuda effektiva, snabba och miljömedvetna transporter via väg, järnväg och sjö till hela världen, med speciell inriktning på Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern.

Mer info